ENIOANATOMIE

Jemnohmotných těl člověka

Autor: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času.
Koupit knihu
CZ EN

Aplikace a přednášky

TELEPATICKO-HOLOGRAFICKÉ INFORMAČNĚ-ENERGETICKÉ POLYMORFOFUNKČNÍ APLIKACE JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Určeno zejména pro:

všechny typy zprostředkovatelských agentur, pro jednotlivce a jiné zájemce schopné uspořádat skupinové telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka.  

Informačně-energetické aplikace (univerzální, komplexní, relaxační, regenerační, rehabilitační, rekondiční, očišťující, výchovné, výukové, vývojové, harmonizující) jsou prováděny v libovolných prostorách podle dohody se zákazníkem. V průběhu aplikace probíhá informačně-energetická relaxace, regenerace, rehabilitace, rekondice, očišťování a uzdravení morfofunkčních struktur organismu, uskutečňuje se informačně-energetická normalizace buněk, tkání, orgánů, systémů organizmu, celkově fyzického těla člověka a všech jeho jemnohmotných těl.

 • Organismus relaxuje a normalizují se jeho funkce i psychoemocionální projevy.

 • Organismus se čistí od patologické, mrtvé a spotřebované informačně-energetické bioplazmy, toxických látek, nitrátů, radionukleidů, těžkých kovů, pro organismus nevyužitých a zbytečných výměnných látek.

 • Vyvažují se funkce organismu, systém organismu, orgánů, tkání, buněk, mechanismy hormonální a nervové regulace.

 • Balancují se funkce organismu, systém organismu, orgánů, látek, buněk i mechanismy hormonální a nervové regulace.

 • Normalizuje se výměna látek a metabolismus.

 • Oslabuje se nervové napětí, neurastenie, stresy, deprese, fobie a chronická imunodepresivní únava.  

 • Posiluje se imunitní systém i adaptačně-kompenzační mechanismy organismu.

 • Snižuje se riziko mrtvice, srdečního infarktu, cukrovky, astmatu, alergických onemocnění a těžké nemoci nedosahují kritického stavu.

 • U žen se normalizuje menstruační cyklus, prodlužuje se reproduktivní věk, oddaluje se začátek klimakteria a jeho průběh je bez komplikací.

 • U mužů se posiluje potence, odstraňují se sexuální poruchy a normalizuje se psychoemocionální sféra. 

 • Zlepšuje se efekt léčby těžkých chronických nemocí, zpomaluje se rozvoj onkologických nemocí a ve zvláštních případech se zastavuje růst rakovinových buněk a vznik metastáz.

 • Jemnohmotná těla se informačně-energeticky očišťují a dosahují pírodní informačně-energetické čistoty.

 • Zdokonalují se funkce jemnohmotných těl, posilují se schopnosti člověka, zrychluje se jeho duchovní vývoj, přeorientovává se realizace karmických programů.

 • Formuje a zlepšuje se mimosmyslové vnímání, extrasenzorická a duchovní citlivost.

 • Formuje se integrální otevřené vědomí člověka.

 • Vyvíjí se schopnost jasnovidectví, vizualizace, jasnosluchu, jasnočichu, jasnochuti, zvýšené senzibility, duchovního a PSI-fenomenálního léčitelství.

 • Čakry se vyvíjí souměrně a ve vzájemném souladu s informačně-energetickými úrovněmi lidského a duchovního bytí.

 • Jemnohmotná těla a informačně-energetické pole člověka dosáhnou stavu, ve kterém do nich nepronikají negativní informace, biopatogenní energie, fluidy, substance, bioplazma a cílené negativní hologramy, modely a programy.

 • Člověk nabývá stavu harmonie jednoty hmotného a duchovního, pozemského a kosmického, minulého, přítomného a budoucího (minulých životů s pozemskými životy).

 • Člověk si dlouhodobě udržuje svoji přirozenou fyzickou kondici a informačně-energetickou čistotu.

 • Vzniká informačně-energetický základ všestranného, harmonického, vyváženého a univerzálního vývoje jemnohmotných těl.

 • Holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka univerzálního, komplexního, relaxačního, regeneračního, rehabilitačního, rekondičního, očišťujícího, výchovného, výukového, vývojového, harmonizujícího, terapeutického a jiného charakteru jsou  neškodné pro organismus a člověk se na nich nestává závislým.

Samotná aplikace trvá 20 – 45 minut. Před ní probíhá přednáška na téma zvolené zákazníkem, pokud je toto předem určeno. Poté následuje diskuse formou zodpovězení dotazů z publika. Na závěr probíhají se zájemci konzultace a krátké individuální aplikace. Celkem celá akce trvá 1,5 – 4,5 hodiny. Každou přednášku by mělo navštívit minimálně 30 posluchačů, horní hranice je neomezená.
 

PŘÍKLADY MOŽNÝCH TÉMAT URČENÝCH PRO PŘEDNÁŠKY
 

 1. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka.
 2. Anatomie čaker a jejich význam pro rozvoj osobnosti a schopností člověka.
 3. Anatomie informačně-energetických systémů jemnohmotných těl.
 4. Anatomie sušumny (topografie, forma, struktura, funkce, význam pro vývoj jemnohmotných těl a člověka).
 5. Anatomie merudandy (topografie, forma, struktura, funkce, význam pro vývoj jemnohmotných těl a člověka).
 6. Anatomie idy (topografie, forma, struktura, funkce, význam pro vývoj jemnohmotných těl a člověka).
 7. Anatomie pinhaly (topografie, forma, struktura, funkce, význam pro vývoj jemnohmotných těl a člověka).
 8. Anatomie pravého a levého hvězdného kanálu (topografie, forma, struktura, funkce, význam pro vývoj jemnohmotných těl a člověka).
 9. Anatomie meridiánů (topografie, forma, struktura, funkce, význam pro vývoj jemnohmotných těl a člověka).
 10. Vliv jemnohmotných těl na fylogenetický, ontogenetický a evoluční vývoj člověka.
 11. Jemnohmotná těla jako integrátory hmotného a duchovního, pozemského a kosmického, minulého, přítomného a budoucího v člověku.
 12. Posloupnost vývoje základních čaker a jejich vliv na ontogenetický vývoj člověka.
 13. Technologie vývoje čaker.
 14. Technologie vývoje jemnohmotných těl.
 15. Může se informačně-energeticky přenášet cokoliv negativního z jednoho člověka na druhého v průběhu skupinových vývojových holografických informačně-energetických aplikací jemnohmotných těl?
 16. Proč si musejí vysoce kvalifikovaní odborníci eniologických oborů, léčitelé a duchovní učitelé prohlubovat znalosti enioanatomie a stále vyvíjet svá jemnohmotná těla?
 17. Praktické využití enioanatomie a eniopsychologie v medicíně, pedagogice, sociálně-biologickém rozvoji člověka, ve sportu, v umění, podnikání, ekologii a v dalších oborech lidské činnosti.
 18. Jemnohmotná těla člověka jako informačně-energetický základ jeho vývoje.
 19. Jemnohmotná těla člověka – informačně-energetický základ jeho duchovního vývoje
 20. Jemnohmotná těla člověka – informačně-energetický základ jeho PSI-fenomenálního vývoje
 21. Jemnohmotná těla – informačně-energetický základ PSI-fenomenálního léčitelství
 22. Jemnohmotná těla – informačně-energetický základ biolokace
 23. Jemnohmotná těla – informačně-energetický základ mimotělesné projekce
 24. Jemnohmotná těla člověka jako informačně-energetický základ eniomedicíny.
 25. Vývoj jemnohmotných těl jako metoda prevence a léčení onkologických nemocí.
 26. Enioanatomie jemnohmotných těl – informačně-energetický základ eniologických oborů o člověku
image