ENIOANATOMIE

Jemnohmotných těl člověka

Autor: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času.
Koupit knihu
CZ EN

Ukázky z knihy

Ukázky jsou z knihy: Enioanatomický obrazový slovník

​Struktura základní čakry

1 - základy čakerních kuželů

2 - tělo 

3 - vrchol 

4 - obal 

5 - čakerní mikrokanály                                       

 

 

Jeden z variant dynamických režimů
čakerních kuželů

1 - čakra, současný proces pohlcování
a vylučování informačně-energetických
hmot otevřenými základy zlatého,
bílého, růžového, fialového,
šeříkového, modrého, 
tyrkysového, blankytného,
světle zářivě zeleného, zeleného
a žlutého čakerního   kužele

2 - otáčení informačně-energetických
hmot po směru hodinových ručiček
nad základy oranžových kuželů čakry

3 - otáčení informačně-energetických
hmot po směru hodinových ručiček
nad základy červených kuželů čakry

4 - informačně-energetické pole
vnějšího prostředí

 

 

Strukturní celistvost meridiánu

1 - základ meridiánu

2 - doplňková meridiánová struktura

3 - meziobalové mikrokanály

4 - meridiánové odvětvení

5 - biologicky aktivní body

6 - mikrokanály biologicky
aktivních bodů

7 - submikromembrány
filtrční membrány
meridiánového biologicky
aktivního bodu

8 - filtrační membrána
meridiánového biologicky
aktivního bodu

 

 

Struktura meridiánového
biologicky aktivního bodu


1 - meridián

2 - meridiánový biologicky aktivní bod

3 - mikrokanály meridiánového
biologicky aktivního bodu

4 - filtrační membrána meridiánového
biologicky aktivího bodu

5 - submikromembrány
filtrační membrány meridiánového
biologicky aktivního bodu