ENIOANATOMIE

Jemnohmotných těl člověka

Autor: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času.
Koupit knihu
CZ EN

Docent Vasiľčuk dnes

Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

 

Profesionální praxe

people

Není pochyb o rozsáhlých zkušenostech Doc. Vasiľčuka, zde jsou uvedeny metody pomocí kterých dlouhá léta léčí.

Úspechy

people

Mezi úspěchy můžeme najít úspěšné aplikace na sportovcích, umělcích a lidech z různých oborů.

Tituly

people

Zde jsou uvedeny vydané monografie a knihy na kterých se momentálně pracuje.