ENIOANATOMIE

Jemnohmotných těl člověka

Autor: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času.
Koupit knihu
CZ EN

Stručný životopis

Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

 • Docent anatomie

 • Kandidát pedagogických věd

 • Magistr psychotroniky a biomagnetologie

 • Eniopsycholog

 • Národní léčitel Ukrajiny

 • Mistr sportu Ukrajiny, učitel tělovýchovy, trenér sportovní gymnastiky

 • Autor 13 monografií, 8 vynálezů a 134 vědeckých článků

 • Narozen 1949.

 • Od roku 1966 studium teorie v oblasti enioanatomie a eniopsychologie. 

 • Od roku 1973 nepřetržitá praxe v oblasti enioanatomie a eniopsychologie.


Stručný eniologický životopis docenta Vasiľčuka


Od roku 1966 studium teorie, praxe a metodiky enioanatomie, eniopsychologie a duchovního léčitelství. Od roku 1980 studium, nepřetržitá analýza a systematizace informace o anatomii jemnohmotných těl člověka. V letech 1992 – 2002 vypracoval funkční anatomii jemnohmotných těl člověka. V roce 2003 byly nakladatelstvím Kameňar (Lviv, Ukrajina) vydány 4 monografie: Funkční anatomie jemnohmotných těl člověka, Funkční anatomie čaker, Funkční anatomie informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka, Atlas funkční anatomie jemnohmotných těl člověka. V roce 2006 byla vydavatelstvím ERA vydána monografie Neznámé emoce. V letech 2007 a 2009 byly vydány monografie Biolokace jemnohmotných těl člověka, Biolokace fyzického těla člověka a Atlas biolokace člověka. Ve vědeckém i populárně-naučném tisku jsou průběžně vydávány články z oblasti eniologie, enioanatomie a eniopsychologie. Poprvé na světě bylo v Hodoníně a v Praze (ČR) pro zájemce zahájeno studium a praktický vývoj jemnohmotných těl člověka. 


UČITELÉ A. VASIĽČUKA:
 

 • Prof. MUDr. M. A. Džafarov, DrSc. – anatomie, morfologie, biomechanika

 • Prof. MUDr. T. A. Tretilova, DrSc. – medicína

 • Prof. MUDr. V. CH. Šarhorockij, DrSc. – manuální terapie

 • Doc. MUDr. V. V. Stenik, CSc. – anatomie, morfologie

 • Doc. MUDr. J. D. Panyško, CSc. – fyziologie, medicína

 • Prof. MUDr. D. V. Kandyba, DrSc. – informačně-energetická terapie

 • Akademik Prof. A. V. Ignatenko, DrSc. – eniopsychologie

 • Prof. PhDr. J. K. Gaverdovskij, DrSc. – pedagogika, teorie a metodika vrcholového sportu

 • Prof. PhDr. S. V. Keler, DrSc. – pedagogika, teorie a metodika vrcholového sportu

 • duchovní léčitelka D. Davidašvili – bioenergomasáže

 • spisovatel, duchovní léčitel I.S. Ševčuk – teorie a metodika duchovního léčitelství

 • MUDr. Z. CH. Asatran – masážní a manuální terapie

 • MUDr. V. I. Volčenko – biomagnetologie, parapsychologie, psychotronika

 • duchovní léčitelka A. S. Melnik – bioenergoterapie

 • MUDr. G. A. Schneider – bioenergoterapie, reflexoterapie, léčivé masáže, léčebný tělocvik

 • Jasnovidka, duchovní léčitelka J. F. Motrjuk – duchovní terapie, fytoterapie


VZDĚLÁNÍ:​ 
 

 •  Vysoká škola psychotroniky (5let)

 • Mezinárodní akademie psychoenergosugestivních věd (2,5 roku)

 • tělovýchovný institut (4 roky)

 • postgraduální univerzitní studium pedagogiky a psychologie (1rok)

 • postgraduální univerzitní studium anatomie člověka (1 měsíc)

 • roční aspirantura s obhájením kandidátské práce

 • 7 duchovních škol různého zaměření (každá od 3-6 měsíců do 8 let)

Je autorem 171 vědeckých prací: 14 vydaných monografií o funkční anatomii jemnohmotných těl člověka,  149 vydaných vědeckých článků a 8 patentů v oblastech: medicína, biologie člověka, pedagogika, vrcholový sport, elektronická mechanika. Zde je možné seznámit s některými vědeckými články a se články, které o něm napsaly některé časopisy.