ENIOANATOMIE

Jemnohmotných těl člověka

Autor: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času.
Koupit knihu
CZ EN

Recenze

 

Prof. MUDr. V. Snytko

people

Současná medicína stojí na prahu kvalitativního přehodnocení systémové podstaty člověka, což dává možnosti uplatnění v jeho praktické činnosti nejrůznějších metod.

Prof. M. Kuryk, DrSc.

people

Současný odkaz na více jak 200 literárních zdrojů svědčí o obeznámení autora se světovou praxí v dané oblasti znalostí.

Prof. A. Drozdovská, DrSc.

people

K recenzi předložená slovníková práce značně rozšiřuje množství termínů a doplňkově rozvíjí značné množství jiných.