ENIOANATOMIE

Jemnohmotných těl člověka

Autor: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času.
Koupit knihu

Prof. M. Kuryk, DrSc.

Současný odkaz na více jak 200 literárních zdrojů svědčí o obeznámení autora se světovou praxí v dané oblasti znalostí.

Další recenzovaná práce A. Vasiľčuka se jeví jako završenou etapou mnoholetého výzkumu autora v oblasti energoinformačních hledání. Její objem (1 592 stran) svědčí o plnosti a šířce představeného materiálu.

Současný odkaz na více jak 200 literárních zdrojů svědčí o obeznámení autora se světovou praxí v dané oblasti znalostí. Celkově si energoinformační práce dnes ještě proráží cestu do velké vědy a proto jsou práce A. Vasiľčuka solidními mezníky na této nelehké cestě.

Je vidět, že autor dobře ovládá nejenom teoretické, ale i praktické dovednosti medicínských energoinformačních efektů, což dělá závěrečnou práci maximálně přiblíženou do reálné praxe. 

Nepochybně, majíc v rukách podobný slovník, je praktik v enioanatomii člověka vyzbrojen pro značné množství reálných praktických medicínských situací. V tomto je hlavní aktuálnost recenzované práce. Překvapuje mě práceschopnost autora. Prakticky každoročně posuzujeme objemově značně velké práce neobyčejně důležitého směru medicínských výzkumů, kde autor prezentuje sebe jako zkušeného praktika v oblasti energoinformační struktury lidského organismu.

Proto si myslím, že nová práce A. Vasiľčuka Enioanatomický výkladový slovník je aktuální, neobyčejně současnou, přímo vstupuje do široké medicínské praxe a může být doporučena k tisku.

image