ENIOANATOMIE

Jemnohmotných těl člověka

Autor: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času.
Koupit knihu
CZ EN

Jemnohmotná těla

Jemnohmotná těla člověka

Jemnohmotná těla člověka jsou primární informačně-energetický hologram člověka, který je Bohem (Vesmírem) vytvořený z informačně-energetických hmot protoenergoinformačního pole Vesmíru. Jemnohmotná těla jsou informačně-energetickým základem člověka, jeho fylogenetického, ontogenetického, evolučního, sociálně-biologického, fyzického, psychického, intelektuálního, mentálního, emociálního, morálního, etického, estetického, PSI-fenomenálního, duchovního, duševního a božského vývoje, zdokonalení a projevů. Jemnohmotná těla jsou holograficky strukturovaným projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Od okamžiku vzniku člověka na Zemi se začaly na stavbě jemnohmotných těl podílet informačně-energetické hmoty lidského a pozemského původu z minulého, přítomného a budoucího času.

V dnešní době jsou jemnohmotná těla budována informačně-energetickými hmotami lidského, pozemského, kosmického a božsko-duchovního původu. Jemnohmotná těla jsou tvořena informačně-energetickými hmotami červeného, světle zářivě červeného, oranžového, světle zářivě oranžového, žlutého, zeleného, světle zářivě zeleného, blankytného, tyrkysového, modrého, šeříkového, fialového, růžového, bílého a zlatého pásma elektromagnetického spektra. V současné době je známo 15 základních, 61 komponentních a 105 identických jemnohmotných těl, která jsou holograficky integrována. Jemnohmotná těla jsou primární, fyzické tělo je sekundární. Podle integrálního hologramu vnitřních částí jemnohmotných těl se uskutečňuje morfogeneze a vyvíjí fyzické tělo.
 

Klasifikace jemnohmotných těl se může provádět na základě různých znaků. Jemnohmotná těla se dělí podle:
 

  • posloupnosti vzniku na primární a sekundární

  • času existence ve Vesmíru na věčná a dočasná

  • barvy na červené, světle zářivě červené, oranžové, světle zářivě oranžové, žluté, zelené, světle zářivě zelené, blankytné, tyrkysové, modré, šeříkové, fialové, růžové, bílé a zlaté jemnohmotné tělo

  • barevného složení na monochromatická, bichromatická, polychromatická a achromatické

  • komponentity informačně-energetických hmot na monokomponentní, bikomponentní a polykomponentní; ze základních bikomponentních a polykomponentních jemnohmotných těl pocházejí z nich sekundární komponentní jemnohmotná těla

  • počtu informačně-energetických hmot podílejících se na stavbě jemnohmotných těl na monojemnohmotná, bijemnohmotná a polyjemnohmotná

  • hustoty informačně-energetických hmot na propustná (pronikající) a nepropustná (nepronikající); nepropustné jemnohmotné tělo při pronikání skrz jiné jemnohmotné tělo opakuje jeho tvar a strukturu, čímž vytváří identické jemnohmotné tělo

  • pásem elektromagnetického spektra na monopásmová, třípásmová a polypásmová

  • frekvence jejich fungování na monofrekvenční, trifrekvenční a polyfrekvenční

  • podle informačně-funkčního obsahu na monomarginální, trimarginální a polymarginální; marginálnost jemnohmotného těla závisí na stupni jeho vývoje; jakékoliv jemnohmotné tělo, které dosáhlo všestranného vývoje, nabývá polymarginálnosti, protože je schopno ve svém (svých) pásmu (pásmech) elektromagnetického spektra zajistit informačně-energetickou vzájemnou výměnu s většinou informačně-energetických polí lidí, různých kultur, živočichů, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru, duchovního Bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jakéhokoliv objektu Vesmíru, čímž umožňuje vývoj vlastností a schopností člověka, v nichž se odráží specifičnost různých kultur a Bytí.

​Vědecky je prokázaná existence jemnohmotných těl a existují již všechny předpoklady pro to, aby se enioanatomie jemnohmotných těl stala výukovým a vědeckým oborem univerzit a škol všech úrovní.