ENIOANATOMIE

Jemnohmotných těl člověka

Autor: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času.
Koupit knihu
CZ EN

Teorie

​Enioanatomie

Enioanatomie je obor studující stavbu, tvary, struktury a vzájemné vztahy jemnohmotných těl člověka jako koncentrovaný informačně-energetický projev objektivní vesmírné reality při nepřetržité informačně-energetické vzájemné výměně těl s Vesmírem a všemi objekty Vesmíru. Enioanatomie také popisuje nejenom základní stavební informačně-energetické hmoty, individuálně-univerzální a specifické životní informačně-energetické bioplazmy jemnohmotných těl, ale i uložení, topografii, tvary, struktury, holografické integrace, funkce a význam jemnohmotných těl pro výchovu, výuku, léčení, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka. Umožňuje kategorizaci jemnohmotných těl, jejich struktur, funkcí a významu do přesné a jednoznačné terminologie podle objektivních vlastností jednotlivých celků a součástí.


Objekt enioanatomie


Objektem enioanatomie je 15 primárních základních jemnohmotných těl, 61 sekundárních komponentních a 105 sekundárních identických jemnohmotných těl, celkem tedy dnes známých 181 jemnohmotných těl. Výuce a výzkumu podléhá stavba, uložení, topografie, forma, struktura, vzájemné vztahy, funkce, fyzikální a morfologické charakteristiky každého jemnohmotného těla, jeho informačně-energetické hmoty a význam jemnohmotných těl ve všech sférách života člověka. 
 

Cíl enioanatomie
 

  1. Poznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka, významu jemnohmotných těl pro jeho biologický a informačně-energetický život, výchovu, výuku, zdokonalení a projev vlastností, zvláštností, schopností a funkčních možností v procesu biologicko-sociální činnosti.

  2. Uvědomování si významu jemnohmotných těl pro fylogenetický, ontogenetický a evoluční vývoj člověka. 

  3. Přínos enioanatomie pedagogice, psychologii, biologii, medicíně, sociologii, filozofii, teologii a jiným oborům spojeným s výchovou, výukou a vývojem člověka. 

  4. ​Vysvětlení skutečnosti, že jemnohmotná těla jsou hmotnými nosiči informací fylogenetického vývoje člověka, že jsou schopna hromadit, chránit a tvořit informace, že mají fylogenetickou paměť, jsou informačně-energetickým základem člověka, jeho věčnou informačně-energetickou formou života, jeho podstatou, a tím, co v pozemských podmínkách umožňuje biologickou formu života. 

  5. Dosažení poznání toho, že se v člověku projevuje jednota hmotného a duchovního, lidského, pozemského, kosmického a božsko-duchovního, minulého, přítomného a budoucího. 

  6. Člověk představuje informační jednotu člověka minulého, současného a budoucího. 

  7. Odůvodnění, proč je život člověka věčný a v jaké formě se projevuje život na Zemi a ve Vesmíru. 

  8. Poznání původu člověka. 

  9. ​Metody výzkumu enioanatomie Základními metodami výzkumu enioanatomie jsou: biolokace, mentálně-grafická biolokace, jasnovidecká pozorování, mimotělesná pozorování, vizualizace, apriorní obdržení znalostí, elektro-foto-počítačové metody využívající Kiriliánův efekt, psychometrie, telemetrie, virtuální holografické modelování aj. Místo enioanatomie Enioanatomie je interdisciplinárním oborem.


​​Tvoří základ eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, eniomedicíny a jiných oborů o člověku. Znalosti enioanatomie umožňují uskutečnit duchovní, duševní, PSI-fenomenální a božský vývoj člověka. Značně obohacují znalosti o člověku a o tom, jak ho vychovávat, vyvíjet, provádět výuku, léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici. Enioanatomie umožňuje všem oborům spojeným s člověkem dívat se nově na podstatu člověka, umožňuje člověku poznání sebe a světa v jemnohmotné informačně-energetické úrovni, která není dostupná jeho smyslovým orgánům.

image
 

Význam enioanatomie
 

Znalosti anatomie jemnohmotných těl dávají každému člověku možnost: nalézt individuální cestu duchovního poznání, vývoje a projevů v sociálně-biologickém životě vytvořit informačně-energetický základ vývoje jemnohmotných těl dosáhnout přírodní informačně-energetické podstaty a čistoty jemnohmotných těl přeorientovávat a měnit charakter informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl realizovat všestranné, harmonické a vyvážené fungování všech těl ve svých jemnohmotných tělech vytvořit informačně-energetické podmínky pro projev duchovních vlastností lidstva, přírody, Země, Vesmíru, Panny Marie, Ježíše Krista, Ducha svatého a Stvořitele vyvíjet celkovou extrasenzorickou citlivost, duchovní informačně-energetické vědomí, schopnost rozumět charakteru informačně-energetických polí vnějšího prostředí (Země, biosféry, noosféry, morfogeneze, Vesmíru, duchovního Bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jakéhokoliv objektu). 

Přesně si mentálně představit a vizualizovat jemnohmotná těla, fyzické tělo, biologické tkáně, fyzikální hmoty, biologické a informačně-energetické strukturálně-funkční jednotky (organely buněk, buňky, tkáně, orgány, systémy, čakry, sušumnu, merudandu, idu, pinhalu, hvězdné kanály, meridiány, meridiánové (akupresurní) body, kundaliní šakti, různobarevné světlo, energii, bioplazmy aj.) na makro-, mikro-, ultra- a subultrastrukturálních úrovních dosáhnout dobrého stavu zdraví, uzdravení se z většiny těžkých, chronických dlouholetých nemocí zpomalit proces stárnutí a prodloužit pozemský život dosáhnout životní harmonie, duchovní, duševní a božské seberealizace rozšířit vědomí, dosáhnout integrálního stavu vědomí a integrálního myšlení neumožnit mutaci, negativní informačně-energetické změny vlastní individuality, identity, homeostázy, imunity a jakékoliv biopatogenní informačně-energetické změny. 

Korigovat osobní vývoj v jakékoliv etapě vývoje a zdokonalení upravit metodologie, technologie, metody a prostředky diagnostiky, relaxace, koncentrace, vizualizace, mentální imaginace, meditace, regenerace, rehabilitace, rekondice, léčení aj. zdokonalit vlastní PSI-fenomenální schopnosti rozšířit aspekty profesního a profesionálního využití PSI-fenomenálních schopností zkorigovat osobní metody využití PSI-fenomenálních schopností, vyvarovat se chyb a jejich neperspektivního vývoje ovládat projev PSI-fenomenálních schopností. 

​Vyhnout se antiduševnímu, antiduchovnímu a antibožskému vývoji změnit charakter a informačně-energetický obsah negativních příčinně-následkových (karmických) zákonitostí vlastního vývoje minimalizovat projev negativních příčinně-následkových programů osobního rozvoje a života přeorientovat své sociálně-biologické schopnosti tak, aby je mohl maximálně realizovat v průběhu pozemského života aj. Znalosti anatomie jemnohmotných těl umožňují využít eniologii, eniopsychologii, psychotroniku, duchovní, informačně-energetické a bioenergetické terapie v medicíně, pedagogice, sociologii, ve sportu, teologii a v jiných disciplínách spojených s výchovou, výukou, léčbou, rehabilitací, regenerací, rekondicí člověka aj.