ENIOANATOMIE

Jemnohmotných těl člověka

Autor: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času.
Koupit knihu
CZ EN

Historie

HISTORICKÉ KOŘENY ENIOANATOMIE

Některé poznatky a vědecky prokázané skutečností související s eniologií, enioanatomií, eniopsychologií, eniomedicínou, parapsychologií a psychotronikou
 

V této kapitole jsou chronologicky seřazeny některé poznatky, události, objevy apod., které mají souvislost s tématy eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, parapsychologie, psychotroniky, eniomedicíny a léčitelství. Údaje jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů, jakými jsou odborné knihy, vědecké časopisy, články apod. a z poznámek docenta Vasiľčuka, které celoživotně provádí v průběhu svého sebevzdělávání. U některých údajů nelze určit jejich zdroj. Týká se to především některých informací výrazně se lišících od obecně přijímaných výkladů skutečností (např. datování vzniku vesmíru, života, člověka apod.).

Posloupnost časového řazení se řídí termínem dokončení výzkumů nebo experimentů, tzn. podle případného druhého časového údaje. Některé body jsou vzhledem k jejich malé obecné známosti převzaté a přeložené z různých jazyků, proto některá uváděná jména jsou pouze foneticky přenesená do češtiny a jejich správný pravopis jsme dosud podrobně nezkoumali. Pokud se Vám podaří zjistit bezchybné znění zmíněných jmen, rádi uvítáme Vaše upozornění.
 

VYBRANÉ POZNATKY Z DÁVNOVĚKU, STAROVĚKU A STŘEDOVĚKU

 • 20 miliard let - vznik vesmíru

 • 15 miliard let - vznik Sluneční soustavy a postupně i planety Země

 • 4 miliardy let - zrození života na Zemi

 • 500 milionů let - vznik člověka současného vzhledu, žluté rasy

 • 30 milionů let - objevila se opice podobná člověku (pitekantropoid)

 • 25 milionů let - opakovaný vznik současného člověka v oblasti dnešního Íránu

 • 5 milionů let - vznik Achantropů v Africe

 • 100 000 let - vznik neandrtálského člověka

 • časový údaj nikdo nezná - začátek věčné božské religie založené Stvořitelem

 • 500 let př. n. l. - judaistická religie založená Abrahámem

 • 250 let př. n. l. - budhistická religie založená Budhou

 • 0 - křesťanská religie založená Ježíšem Kristem

 • 600 n. l. - islámská religie založená Mohamedem

 

VYBRANÉ VĚDECKY PROKÁZANÉ SKUTEČNOSTI, POZNATKY A ZÁVĚRY

 Leonardo da Vinci (1452 - 1519) (Itálie) prováděl vědecká pozorování odstínů a polarizace barev; popsal 4 základní barvy: žlutou, zelenou, modrou, červenou a doplnil barevnou paletu bílou barvou na žlutém a černou barvou na červeném konci spektra.

 F. A. Paracelsus (1493 - 1541) ukázal, že svět věcí a člověka je dvojitý; hmota má tvrdou viditelnou a energetickou neviditelnou formu; energetická forma je prvotní; prvotní energie je fenoménem kosmického pořádku; v okolí hrubohmotných materií vytváří prvotní energie energetický obal, který se začal nazývat efírovým tělem; člověk má 3 těla:
 
1.    fyzické - viditelné (konzistence)
2.    přechodné - neviditelné (efírové biopole)
3.    duchovní - věčné (astrální, kosmické)

Více informací o historických kořenech enioanatomie najdete na www.vasilcuk.cz