ENIOANATOMIE

Jemnohmotných těl člověka

Autor: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času.
Koupit knihu

Prof. MUDr. V. Snytko

Současná medicína stojí na prahu kvalitativního přehodnocení systémové podstaty člověka, což dává možnosti uplatnění v jeho praktické činnosti nejrůznějších metod.

Současná medicína stojí na prahu kvalitativního přehodnocení systémové podstaty člověka, což dává možnosti uplatnění v jeho praktické činnosti nejrůznějších, a také netradičních metod.

Existují všeobecně známé překážky, které jsou v diagnostice mnoha druhů patologií a kde se i nejmodernější diagnostická aparatura jeví bezmocnou, nebo je výsledná diagnóza, příliš opožděná. Mnoholetá práce autora patří především expesní diagnostice, což je jeho mimořádně cenným vlastnictvím.

Významná lékařská praxe umožnila odpovídajícím způsobem otestovat nabídnuté metody a dát jim praktického významu. Chybí srovnávací analýza obdržených diagnóz prováděných pomocí nejrůznějších diagnostických aparatur a bezprostředně autorem pomocí biolokační expresní metody. Podobná srovnání by v každém případě podstatně obohatila jak samotné výzkumy autora, tak i úroveň praktického využívání daných metod.

Celkově si myslím, že je ještě brzy mluvit o ukončeném novém fundamentálním přístupu v moderní medicíně. Zároveň jsou mnoholeté práce A. Vasiľčuka solidním základem pro jejich vývoj.

Myslím si, že v tuto chvíli je taková práce celkově přípustná, zcela jistě vyvolá jak pozitivní, tak i negativní odezvy, což povede ke všeobecnému rozvoji současné medicíny. Z toho vyplývá, že práce A. Vasiľčuka Enioanatomie jemnohmotných těl člověka může být doporučena k tisku.

image