ENIOANATOMIE

Jemnohmotných těl člověka

Autor: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času.
Koupit knihu

Prof. A. Drozdovská, DrSc.

K recenzi předložená slovníková práce značně rozšiřuje množství termínů a doplňkově rozvíjí značné množství jiných.

Další recenzovaná slovníková práce Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka Mezioborový slovník eniologie, která obsahuje více než 4 000 termínů, patří ke 12 pracím v tomto směru známého autora. Struktura slovníku ve formě výukové příručky zcela odpovídá takovému statusu. 

Slovník je zákonitým pokračováním Eniologického encyklopedického slovníku vydaného v roce 2001 Všeukrajinskou asociací etiologů pod redakčním vedením známého vědce prof. Henrycha Ivanoviče Švebse, DrSc.

K recenzi předložená slovníková práce značně rozšiřuje množství termínů a doplňkově rozvíjí značné množství jiných. V základu slovníku je integrální interpretace eniologické nomenklatury, což ho činí zajímavým širokým vrstvám specialistů. Současně takový přístup značně posiluje samotnou eniologickou terminologii. 

Recenzovaná práce se jeví jako dobře promyšlená, opírá se o značný objem vědeckých znalostí, vyznačuje se mezioborovým doplňováním, širokým uchopením eniojevů a enioefektů. S ohledem na uvedené považuji za možné doporučit Mezioborový slovník eniologie k tisku.

image